Confidentialitate

Confidentialitatea procesului terapeutic

Psihologul va proteja confidenţialitatea tuturor informaţiilor adunate în timpul activităţii lui profesionale şi se vor abţine de la dezvăluirea informaţiilor pe care le deţine despre colegi, excepţie făcând situaţiile: pentru protecţia sănătăţii publice, pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte, ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte.

Divulgarea, de către psiholog, a unor date care le-au fost încredinţate sau de care au luat cunoştinţă în virtutea profesiei, dacă aceasta este de natura de a încălca clauză de confidenţialitate, este interzisă.
Psihologul clarifica ce măsuri se vor lua pentru protejarea confidenţialităţii şi ce responsabilităţi familiale, de grup ori comunitare are pentru protejarea confidenţialităţii, atunci când desfăşoară activităţi de cercetare sau oferă servicii.

Înainte de primirea consimţământului, psihologul va informa clientul cu privire la limitele confidenţialităţii şi condiţiile în care aceasta poate fi încălcată, precum şi asupra utilizării posibile a informaţiilor rezultate în urma activităţii sale.

Psihologul poate împărtăşi informaţiile confidenţiale cu alţii numai cu consimţământul celor vizaţi ori de o aşa maniera încât cei vizaţi să nu poată fi identificaţi, excepţie făcând situaţiile justificate de lege sau în circumstanţe de iminenta sau posibilă vătămare fizică sau crimă.

Reclame